logo18
FEB
2015

AQA testte lamellenafscheider voor spoelwater Vitens

December 2015 werd bij Vitens in Arnhem met succes de zuivering van spoelwater in een door AQA gebouwde mobiele afscheiderinstallatie getest. Doel van de proef was om – met een in concept samengestelde afscheider – te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor lokale behandeling van water dat bij het spoelen van leidingen vrijkomt.

In het kader van onderhoud worden drinkwaterleidingen periodiek gespoeld, waarbij de kristallijne afzetting wordt losgemaakt. Op verzoek van Vitens verdiepte AQA zich in de mogelijkheden om het water met debieten van 50-60 m3/uur in een mobiele installatie effectief en kostenbesparend te zuiveren, zodat lozing op het riool, of zelfs naar oppervlaktewater of infiltratie geen probleem is.

AQA stelde voor de test in Arnhem een tijdelijke installatie samen met huurtanks en prefab inbouwonderdelen die ook in de lamellenafscheiders voor regenwater worden gebruikt. De bezinksnelheid van de fijne zwevende delen is zeer laag. Daarom was een groot volume in de tanks nodig, naast de toepassing van een (zeer lage!) dosering van een vlokmiddel.

Het resultaat van de proef is zeer bevredigend, met concentraties onopgeloste delen in het effluent van <10 mg/l, waarmee de installatie geheel aan de verwachtingen voldeed. De volgende stap is ontwerp van een mobiele installatie, die in stedelijk gebied bij spoelen van leidingen ingezet kan worden op de plek waar het spoelwater de leiding verlaat. Lees meer…

Vitens lamellenproef - installatie overzichte