logo06
MRT
2017

Boxmeer voert overtollig water boven grondwater uit infiltratie vertraagd af

In Boxmeer is een bijzondere aanpassing aan een infiltratievoorziening gedaan. Regenwater dat niet snel infiltreert wordt geleidelijk geloosd naar het riool. AQA’s innovatieve afvoerregelaar BOB-Control zorgt ervoor dat er geen grondwater naar het riool stroomt!

Boxmeer had een probleem. De regenwaterberging van 800 m3 die in 2011 werd aangelegd, bleek veel langer  en vaker vol te blijven staan dan berekend was. Dit is het gevolg van tragere infiltratie en regelmatig voorkomende hoge grondwaterpeilen. Resultaat: na zware buien bleef het water op straat staan, terwijl in feite het riool alweer voldoende afvoercapaciteit had.

De praktische oplossing om water uit de berging geleidelijk af te voeren stuitte op bezwaar, omdat hiermee ook grondwater zou worden afgevoerd. AQA’s innovatie – de BOB-Control – bood uitkomst. Deze laat namelijk alleen het water boven grondwaterpeil afstromen.

In opdracht van Boxmeer ontwierp AQA de aanpassing volgens het ‘TOVR’ principe, een totale oplossing voor regenwater. 
In feite wordt de afvoer naar het riool 3-voudig geregeld.
AQA TSK-Control sluit de afvoer volledig af als het ontvangend rioolpeil te hoog is, dus het ontvangende stelsel wordt beschermd tegen overlast.
Een FLOREG vlotter-debietregelaar begrenst het afvoerdebiet tot 10 m3/uur, zodat infiltratie voorrang heeft.
De AQA BOB-Control ‘vertaalt’ het grondwaterpeil naar de afvoerregeling: als het peil in de berging gedaald is tot grondwaterpeil, stopt de afvoer.

 

 

 

 

 

 

pdficon_large  Productinformatie AQA BOB-Control