logo27
FEB
2020

Energieloze vernatting in Leiderdorp

Door droogte daalt de grondwaterstand, zelfs op plaatsen waar normaal drainage nodig is om deze laag te houden, zoals in het Zijlkwartier in Leiderdorp. AQA biedt met haar vlottergestuurde kleppen een energievrije en betrouwbare oplossing om verdroging tegen te gaan. Het principe is even eenvoudig als voordelig: als het peil in het doelgebied zakt, wordt de toevoer vanaf oppervlaktewater vrijgegeven. Dit gaat zeer geleidelijk. Zodra het lage pand op peil is, wordt de toevoer afgesloten. 

Open productinformatie hier

of neem contact op via info@aqa.nl