logo19
NOV
2014

HH Rijnland beproeft AQA lamellendecanter met succes en voorziet grote besparingen

HH van Rijnland heeft in 2014 en 2015 op AWZI Zwanenburg proeven gedaan met een door AQA ontworpen maatwerk lamellen decanteersysteem. Doelstelling: het hoogheemraadschap wil de kosten voor ontwatering van slib reduceren en zoekt hiervoor duurzame oplossingen.

AQA HydraSep ontwierp en produceerde voor deze proef een innovatieve mobiele decanteertank: deze werd uit kostenbeperking gebouwd in een zeecontainer, met daarnaast het voordeel dat deze 30 m3 afscheider kan worden vervoerd met standaard containertransport.

De installatie is een lamellen decanteersysteem dat het drogestof gehalte in het surplusslib door bezinking verhoogt. Voor de proef werden debieten slib van 10-30 m3/uur door de afscheider gevoerd met een drogeslof gehalte van <1%. Aan de onderzijde wordt het slib met hogere concentratie DS afgetapt en vervolgens ontwaterd in decanteercentrifuges.

De proef is goed geslaagd. De resulaten spreken voor zich: de drogestof concentratie in het afgetapte surplusslib heeft met een verdichtingsfactor van 1,6 een drogestofgehalte dat 60% hoger ligt dan voorheen. Dit levert een besparing van 15% op de energiekosten voor ontwatering op. De vermindering van polymeerverbruik is nog niet berekend, maar deze levert naar verwachting een nog grotere besparing op.

De decanteerresulaten zijn in lijn met testen die AQA voorafgaand aan het ontwerp op kleine schaal in haar eigen laboratorium had gedaan. In samenwerking met de producent van lamellensystemen kunnen bezinkingsadviezen en -ontwerpen worden verzorgd voor zuiveringen van enkele m3/uur tot RWZI-omvang, drinkwaterzuiveringen en proceswaterbehandeling. AQA past daarnaast ook bestaande installaties aan voor rendementverbetering. Referenties zijn op verzoek beschikbaar.

 

2014_11_12 - Zwanenburg afscheider - 06k

 

2014_11_06 - AWZI Zwanenburg - 12k 2014_11_06 - AWZI Zwanenburg - 42k 2014_11_06 - AWZI Zwanenburg - 60k