logo07
MEI
2018

Waterkering voor woonhuizen in Boxmeer

AQA introduceert de AWK, een automatische waterkering om wateroverlast te voorkomen. Op veel plaatsen kan het water bij hevige regenbuien niet snel genoeg weg en stroomt het woningen en andere gebouwen binnen, met overlast en schade tot gevolg.

In Boxmeer is een pilotinstallatie geplaatst bij een particuliere woning, waar het water in de afgelopen jaren regelmatig naar binnen stroomde. Door de lage ligging van het centrum komt water-op-straat op sommige plaatsten tot 30 cm boven dorpelpeil. Gemeente Boxmeer werkt hard aan projecten om deze overlast te verminderen. Klimaat-adaptieve maatregelen hebben een hoge prioriteit, maar gemeente en bewoners moeten leven met de realiteit dat uitvoering meerdere jaren kan duren. Plaatsen van schotten biedt een oplossing, maar dit is niet in alle situaties en niet voor iedereen te doen.

Het mechanisme met vlotterwerking van AQA’s waterkering zorgt dat een scharnierende barrière omhoog gaat zodra water boven het maaiveld komt. De kering is normaal begaanbaar. Doordat de verhoging niet voorafgaat aan de verhoging boven maaiveld, levert de AWK geen problemen op, bijvoorbeeld bij het verlaten van gebouwen bij beginnende stortregens. De installatie kan gedaan worden aan de buitenzijde van het gebouw en wordt afgestemd op speciale toegangseisen en belastbaarheid.

AQA ontwikkelde deze innovatieve oplossing op basis van haar ervaring met plaatsing van automatisch stijgende riooldrempels. Deze worden op grote schaal toegepast om instroom van oppervlaktewater naar de ondergrondse infrastructuur te voorkomen. AWK is een aanvulling op AQA’s leveringsprogramma voor waterkeringen, schotbalken, keerpanelen en automatische schuiven.

de AWK waterkering is normaal begaanbaar

als het water stijgt, stijgt de AWK mee

instromen van water wordt voorkomen

 voor productinformatie klik hier