logoniveaumeting rond overstortdrempels en stuwputten

Er is behoefte aan informatie over het functioneren van overstortdrempels en stuwputten: voldoen ze aan de doelstellingen van het GRP voor berging en voorkomen van vuilemissie, wateroverlast of het instromen van oppervlaktewater?

Adequate niveaumeting en analyse van data zijn middelen om functie van installaties te controleren en gebeurtenissen in het riool, bijvoorbeeld overstortingen, te reconstrueren. 

Download hier een document over onze werkwijze met voorbeelden.