logoOmbouw van een bezinkbak tot HR lamellenafscheider

Referentieproject: ombouwomgebouwde afscheider bij ARA in Amsterdam