logoOmbouw afscheiders bedrijventerrein De Liede

OMBOUW VAN AFSCHEIDERS TOT HYDROCOMPACT LAMELLENAFSCHEIDERS

Haarlemmerliede – Bedrijventerrein De Liede

Tussen Haarlem en Amsterdam ligt het grootste bedrijventerrein voor autodemontage en recycling van Nederland. Een aantal hectares is in gebruik voor de tijdelijke opslag van al dan niet vervuilde grond.

Projecttype:
aanpassing van afscheiders voor run-off water van bedrijventerrein
Projectomvang:
28 ha bedrijventerrein met autosloopbedrijven, schrootopslag- en verwerking, en opslag van grond
Werk AQA / Propluvia:
ontwerp en uitvoering van ombouw van bestaande, niet goed functionerende afscheiders
ontwerp en uitvoering van afvoerbeheersing

De Liede - bedrijventerrein run-off-REFP

De Liede is het grootste bedrijventerrein voor autodemontage en recycling van Nederland

De Liede - veel verontreiniging - REFP

run-off is verontreinigd met olie, slib en zware metalen

Probleemstelling

Het bedrijventerrein heeft een dichte bebouwing met autosloopbedrijven, schrootverwerking en andere activiteiten die relatief veel verontreinigingen in het afstromende regenwater veroorzaken. De terrein is geheel voorzien van een betonverharding met afvoeren naar oppervlaktewater via zeven afscheiders. Deze bleken jarenlang niet de benodigde zuivering te verzorgen en vroegen veel onderhoud. Door het dichtslibben stagneerde de afvoer, waardoor overlast op het terrein veroorzaakt werd.

 

De Liede - aanpassing indeling afscheider- REFP

de bestaande afscheider is grondig omgebouwd

REFP De Liede - debietbegrenzing

debietbegrenzing, bypass en calamiteitenvoorzieningen werden geïnstalleerd

Oplossing

AQA en haar ontwerpafdeling Propluvia kregen opdracht op proef één van de afscheiderinstallaties aan te passen. Een plan werd opgesteld om de aanpassingen aan de afscheider en de afvoer uit te voeren zonder overlast voor de omringende bedrijven en zonder onderbreking van de afvoer van regenwater. Daartoe werd in de eerste plaats een ‘Waterman’ put met debietbegrenzing en bypass geïnstalleerd met voorzieningen voor het voorkomen van vuile lozingen en een calamiteiten schuif.

De Liede - ombouw met Hydrocompact lamellenframes2 - REFP

het modulaire Hydrocompact lamellensysteem werd via mangaten geplaatst

De Liede - schone lozing- REFP

de lozing op oppervlaktewater wordt continu bewaakt

Daarna werd de bestaande afscheider aangepakt. De delen die niet goed functioneerde werden verwijderd en de indeling werd aangepast. Via de mangaten werd de afscheider voorzien van een Hydrocompact lamellensysteem, dat voor deze speciale klus als speciale modulaire units werd ontworpen. Tevens werden voorzieningen getroffen om het onderhoud van afscheider en lamellenpakketten te vereenvoudigen.

Nadat een jaar  goede ervaringen waren opgedaan met probleemloze afvoer zonder stagnatie, met schone lozingen en eenvoudig onderhoud heeft AQA in 2010 ook de andere zes afscheiders omgebouwd.

Resultaat

Het bedrijventerrein heeft het predikaat ‘duurzaam’ en onderscheidend. Hieraan dragen de door AQA omgebouwde afscheiders in ruime mate mee, met gecontroleerd schone lozing van alle run-off op oppervlakte water zonder overschrijdingen (zelfs ver onder de vergunningseisen). De gebruikers van het terrein zijn tevreden, want ze zijn de wateroverlast bij hevige neerslag kwijt. Daarnaast verdient de beheerder de investering van de ombouw ruimschoots terug met 65% reductie op onderhoudskosten.

pdficon_largevoorbeeld analyses van infuent en effluent De Liede afscheiders

 

pdficon_large informatieblad over dit ombouwproject

 

Voor meer informatie over het bedrijventerrein: http://www.deliede.nl