logo01
NOV
2019

Waterkering van 5 meter voor parkeergarage Houten

In Houten werd een AWK waterkering geplaatst voor de ingang van de parkeergarage bij het gemeentehuis. Deze zal water op straat tot een hoogte van 30 cm tegenhouden. De AWK komt automatisch omhoog door opdrijving in het water, maar niet hoger dan nodig is. Dit modulaire systeem kan in principe tot elke gewenste breedte worden gebouwd. Het waterniveau waarbij de kering in werking treedt, is een keuze bij de uitvoering. Houten koos ervoor de opdrijving al bij 5 cm onder maaiveld te starten. Voor de geïnteresseerden: met toevoer van water uit een watertank kan het systeem gedemonstreerd worden (de eerste ca. 10 cm opdrijving), ook als het niet hard regent.

AQA’s modulaire AWK met een breedte van 5 m

demonstratie met toevoer van water